DE CLEERMAECKER bvba -- MENU --

Cpanel

DE CLEERMAECKER

schoorsteenvegers

Copyright 2012 - 2013
Het geheel van inhouden, pagina's en scripts die zich op de website van http://www.schouwdokter.be bevindt, behoort toe aan De Cleermaecker bvba , tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico.De Cleermaecker bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. De Cleermaecker bvba behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.