DE CLEERMAECKER bvba -- MENU --

Cpanel

DE CLEERMAECKER

schoorsteenvegers

Wist je dat....

Wat is CO?

Koolmonoxide (CO), vroeger ook bekend als kolendamp, is een geurloos kleurloos dodelijk gas.
Het komt in de natuur ook voor maar een te hoge concentratie kan zeer gevaarlijk zijn.
Vaak gestelde vragen over koolstofmonoxide.

Koolmonoxide komt onder andere vrij bij:

 •  Structurele problemen met uw schouw.
 •  Onvolledige verbranding van gassen.
 •  Indien uw schoorsteen slecht trekt.
 •  Vogelnesten die de afvoer van gassen blokkeren.
 •  Slechte afstelling van verwarmingstoestellen.
 •  Te vochtig hout verbranden.
 •  Een toestel gebruiken met de verkeerde brandstof.

Klik hier voor meer informatie over CO preventie. 

Is het reinigen van schoorstenen noodzakelijk bij het gebruik van gas?

Buiten de onderaan  vermelde wettelijke bepalingen geven wij u het volgende mee:
De verbranding laat (normaalgezien) geen roet na. Onderhoud en/of controle van de schouw is noodzakelijk omwille van volgende redenen:
 

 • Vogelnesten
 • Beschadeging van de binnenwand: barsten, loskomen van stenen en voegen, cementbrokstukken, scherven van pannen, ...
 • Roet van vroegere brandstoffen die los komt.
 • Een schoorsteen kan verstropt zijn

Een schoorsteenveger kan je hierbij helpen!

Wanneer laat je best jouw schouw controleren?

Stookolie Jaarlijks
Gas Elke twee jaar
Open haard Elk seizoen
Hout Minstens één keer per jaar, afhankelijk van gebruik.
Kolen
Minstens één keer per jaar.

 Tot slot nog enkele tips van ons:

Lightning  Meerdere verwarmingstoestellen mogen nooit op dezelfde rookkanaal aangesloten worden.

Lightning  Schoorsteenvegen is een wettelijke verplichting.

Lightning  Het reinigen en tijdig laten controleren van schoorsteen is verplicht voor de verzekering.

Lightning  Slaap nooit in een kamer waarin een waterwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel op gas of petroleum staat.

Lightning  Ineficiënte verbranding kosten je per jaar ook aardig wat geld!

Lightning  Tijdig laten vegen betekent niet alleen minder kosten, het is ook beter voor het milieu.

 

Laat daarom tijdig uw schoorsteen vegen.
U bent bij ons aan het juiste adres!

 

Wettelijke voorschriften m.b.t schouwvegen...

Koninklijk bestuit van 6/1/1978:

Jaarlijks verplicht bij het gebruik van centrale verwarming met vaste of vloeibare brandstof.

Artikel 519 van het strafwetboek

Wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete of enkel een van beide straffen, diegenen die verantwoordelijk gesteld worden voor de brand van roerende of onroerende goederen veroorzaakt door gebrek aan herstelling of onderhoud van ovens en schouwen.

Artikel 551 van het strafwetboek:

Schoorsteenvegen is wet. Worden gestraft met een geldboete diegenen die nalaten het onderhoud, het herstellen of het reinigen van ovens en schoorstenen uit te voeren.

Artikel 48 van het landelijk wetboek:

De burgemeester of zijn vertegenwoordiger bezoekt jaarlijks of zo dikwijls als noodzakelijk de ovens en schoorstenen. Hij geeft de nodige bevelen opdat deze zouden gereinigd of hersteld worden binnen de perken voorzien in het strafwetboek.

Verzekeringscontract

Het brandverzekeringscontract voorziet dat de verzekerde handelt als goede huisvader. Bij gebrek aan onderhoud van de schoorstenen volgens de geldende voorschriften, kan het gebeuren dat de verzekeraar zijn tussenkomst weigert, door het aanhalen van zware nalatigheid vanwege de verzekerde.

Huurcontract

De clausule van het huurcontract dat voorziet in het jaarlijks reinigen van de schoorsteen omvat een verplichting waaraan de huurder moet voldoen. De meeste huurcontracten voorzien dat de huurder ten minste een maal per jaar de schoorsteen dient te reinigen.